eGURROLA DANCE LEAGUE

Punktacja

Na ostateczny wynik rankingu składają się dwa elementy punktacji za wyniki osiągnięte w eliminacjach Egurrola Dance League: punktacja podstawowa, za zdobyte miejsce, oraz premiowa, w zależności od rundy, na której zawodnik zakończył udział w konkurencji.

Punktacja jest następująca (dotyczy turnieju od rund eliminacyjnych 1/8, 1/16, 1/32):

I miejsce – 100 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

II miejsce – 90 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

III miejsce – 85 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

IV miejsce – 80 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

V miejsce – 75 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

VI miejsce – 70 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

VII miejsce – 64 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

VIII miejsce – 62 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

IX miejsce – 60 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

X miejsce – 58 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XI miejsce – 56 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XII miejsce – 54 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XIII miejsce – 52 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XIV-XVI miejsce – 50 pkt (za zajęcie miejsca) + 10 pkt (za wejście do ćwierćfinału)

dalsze miejsca – 50 pkt (za zajęcie miejsca)

Wyjaśnienia do punktacji:

+50 pkt za wejście do finału – wszyscy zawodnicy, którzy dostali się do finału, otrzymują dodatkowe 50 pkt do punktów, które otrzymali za miejsce;

+ 25 pkt za wejście do półfinału – wszyscy zawodnicy, którzy nie weszli do finału, a byli w ½ finału, otrzymują dodatkowe 25 punktów do punktów, które otrzymali za miejsce;

+10 pkt za wejście do ćwierćfinału – wszyscy zawodnicy, którzy nie weszli do ½ finału, a byli w ¼ finału otrzymują dodatkowe 10 pkt do punktów, które otrzymali za miejsce;

dalsze miejsca – zawodnicy, którzy nie weszli do ćwierćfinału otrzymują 50 pkt niezależnie od tego, na którym miejscu się uplasowali.

UWAGA! Zawodnicy, którzy brali udział w 1/4 finału, a nie zakwalifikowali się do 1/2 finału, dostają 50 punktów za zajęcie miejsca.

Punktacja w przypadku kategorii rozpoczynających się od 1/4 finału, 1/2 finału i finału:

W sytuacji, gdy runda eliminacyjna rozpoczyna się od 1/4 finału, zawodnicy do punktów za zajęcie miejsca otrzymują dodatkowo: za wejście do 1/2 finału +10 punktów, za wejście do finału +25 punktów.

W sytuacji, gdy runda eliminacyjna rozpoczyna się od 1/2 finału, zawodnicy do punktów za zajęcie miejsca otrzymują dodatkowo +10 punktów za wejście do finału.

Kiedy rozgrywany jest wyłącznie finał (bez rund eliminacyjnych), zawodnicy otrzymują tylko punkty za zajęte miejsca.

Dodatkowe informacje

Zawodnicy zdyskwalifikowani oraz wykluczeni z zawodów otrzymują 0 punktów.

W przypadku remisu dwóch lub więcej podmiotów w półfinale, wszystkim przyznaje się średnią arytmetyczną punktacji (np. remis 3 podmiotów na miejscach od VII do IX /(64 pkt + 62 pkt + 60 pkt): 3 = 62 punkty – wszyscy zawodnicy otrzymują 62 punkty

Ostatnie zawody Egurrola Dance League mają podwójną punktację podstawową i premiową.

Za udział w czterech zawodach eliminacji Egurrola Dance League soliści oraz duety otrzymują 70 dodatkowych punktów, a za udział w pięciu zawodach eliminacji Egurrola Dance League soliści oraz duety otrzymują 100 dodatkowych punktów.

W przypadku małych grup i formacji podmioty taneczne otrzymują tylko punkty za miejsca (bez punktów za poszczególne rundy).