eGURROLA DANCE LEAGUE

Punktacja

 

Dodatkowe informacje

Zawodnicy zdyskwalifikowani oraz wykluczeni z zawodów otrzymują 0 punktów.

W przypadku remisu dwóch lub więcej podmiotów w półfinale, wszystkim przyznaje się średnią arytmetyczną punktacji (np. remis 3 podmiotów na miejscach od VII do IX /(64 pkt + 62 pkt + 60 pkt): 3 = 62 punkty – wszyscy zawodnicy otrzymują 62 punkty.