Dyrektor
Egurrola Dance League

Magdalena
Wasilewska

Dyrektor Egurrola Dance League, członek zespołu metodycznego Egurrola Dance Studio, który czuwa nad poziomem nauczania i jakością prowadzonych zajęć. Pedagog, choreograf oraz sędzia 1. kategorii Polskiej Federacji Tańca, współtwórca Egurrola Dance Kids.

wasilewska_sedziowie_strona copy

Dyrektor i honorowy sędzia Egurrola Dance League. Pedagog, choreograf oraz sędzia Polskiej Federacji Tańca. Dyplomowany manager sportu.

Przez wiele lat Magdalena była trenerem jednego z najbardziej utytułowanych dziecięcych zespołów w Polsce, Luziku 1 – wielokrotnych Mistrzów Polski, finalistów Mistrzostw Europy i Świata. Zdobyła z nimi niezliczona ilość tytułów mistrzowskich oraz doprowadziła zespół do finału programu „Mam talent” .

Jest współtwórcą Egurrola Dance Kids – począwszy od doboru kadry instruktorskiej przez szkolenie młodych nauczycieli, czuwanie nad ich rozwojem i poziomem nauczania, skończywszy na stworzeniu autorskich programów nauczania. Jako metodyk wprowadziła nową jakość zajęć dla dzieci oraz wyznaczyła nowe kierunki pracy instruktorów.

Podczas swojej pracy uzyskała dla Egurrola Dance Studio akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty, odpowiadając za opracowanie aplikacji, wypełnienie obowiązków formalnych, merytorycznych oraz ich wdrożenie. Dzięki swoim kwalifikacjom w zakresie merytoryki i metodyki prowadzenia zajęć tanecznych, a także psychologii wieku dziecięcego oraz pedagogiki, jest autorytetem w środowisku tanecznym w Polsce.

Przez wiele lat koordynowała pracę największej sekcji Egurrola Dance Studio – sekcji dziecięcej. Przygotowując materiały metodyczne i merytoryczne niezbędne do pracy instruktorów, czuwała nad właściwym poziomem i kierunkiem edukacji tanecznej nauczycieli, a także ich młodych adeptów tańca.