logo_EDL_n_NEW
Menu

eGURROLA DANCE LEAGUE

Cele

Egurrola Dance League to cykl turniejów dla każdego stylu tanecznego w ciągu roku, który pozwoli na wyłonienie zwycięzcy w każdym stylu i kategorii wiekowej.

CEL EGURROLA DANCE LEAGUE

Nadrzędnym celem Egurrola Dance League jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tańca oraz rywalizacji tanecznej w duchu fair play.

Cel ten realizujemy poprzez organizację turniejów tańca na najwyższym poziomie, z udziałem jak największej liczby tancerzy startujących w wybranych stylach tanecznych i kategoriach wiekowych.

Zależy nam, aby zainteresować zawodami jak najszersze grono tancerzy, niezależnie od lokalizacji szkoły, w której trenują.

PRZEBIEG RYWALIZACJI

Tancerze uczestniczący w naszych turniejach ligowych mogą wybrać styl tańca, w którym chcą się zaprezentować. Są także przydzielani do odpowiednich kategorii wiekowych i lig.

Na każdym z turniejów ligowych uczestnicy zdobywają miejsca i otrzymują odpowiednią liczbę punktów za dany turniej.

Punkty z każdego turnieju są sumowane. Na ostatnim turnieju ligowym w roku szkolnym zdobywcy największej liczby punktów w danym stylu i danej kategorii wiekowej zostają zwycięzcami.