eGURROLA DANCE LEAGUE

Cele

Egurrola Dance League to cykl 4 turniejów dla każdego stylu tanecznego w ciągu roku, który pozwoli na wyłonienie zwycięzcy w każdym stylu i kategorii wiekowej oraz uhonorowanie go tytułem MISTRZA EGURROLA DANCE LEAGUE.

CEL EGURROLA DANCE LEAGUE

Nadrzędnym celem Egurrola Dance League jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tańca oraz rywalizacji tanecznej w duchu fair play.

Cel ten realizujemy poprzez organizację turniejów tańca na najwyższym poziomie, z udziałem jak największej liczby tancerzy startujących w wybranych stylach tanecznych i kategoriach wiekowych.

Zależy nam, aby zainteresować zawodami jak najszersze grono tancerzy, niezależnie od lokalizacji szkoły, w której trenują.

PRZEBIEG RYWALIZACJI

Tancerze uczestniczący w naszych turniejach ligowych mogą wybrać styl tańca, w którym chcą się zaprezentować. Są także przydzielani do odpowiednich kategorii wiekowych.

Na każdym z czterech turniejów ligowych uczestnicy zdobywają miejsca i otrzymują odpowiednią liczbę punktów za dany turniej. Punkty z każdego turnieju są sumowane. Na ostatnim turnieju ligowym w roku szkolnym zdobywcy największej liczby punktów w danym stylu i danej kategorii wiekowej zostają uhonorowani tytułem Mistrza Egurrola Dance League.