logo_EDL_n_NEW
Menu

eGURROLA DANCE LEAGUE

regulamin

1. Organizator

Egurrola Dance Studio

2. Termin

1.10.2022 r. – 20.06.2023 r.

3. Cel Egurrola Dance League

Nadrzędnym celem Egurrola Dance League jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tańca oraz rywalizacji tanecznej w duchu fair play.

Cel ten realizujemy poprzez organizację turniejów tańca na najwyższym poziomie, z udziałem jak największej liczby tancerzy startujących w wybranych stylach tanecznych i kategoriach wiekowych.

Zależy nam, aby zainteresować zawodami jak najszersze grono tancerzy, niezależnie od lokalizacji szkoły, w której trenują.

4. Przebieg rywalizacji

Tancerze uczestniczący w naszych turniejach ligowych mogą wybrać styl tańca, w którym chcą się zaprezentować. Są także przydzielani są do odpowiednich kategorii wiekowych.

Na każdym z turniejów ligowych uczestnicy zdobywają miejsca i otrzymują odpowiednią liczbę punktów za dany turniej.

Punkty z każdego turnieju są sumowane. Na ostatnim turnieju ligowym w roku szkolnym zdobywcy największej liczby punktów w danym stylu i danej kategorii wiekowej zostają uhonorowani tytułem Mistrza Egurrola Dance League.

5. Sędziowie

• Sędzia Główny
• 5-osobowa komisja punktująca, w skład której wchodzi 3 sędziów ligowych i zaproszeni goście specjalni
• Sędzia skrutiner

6. Nagrody

• finaliści – dyplomy
• zdobywcy I, II i III miejsca – puchary i medale
• zwycięzcy Egurrola Dance League – trofeum oraz tytuł Mistrza Egurrola Dance League