eGURROLA DANCE LEAGUE

przepisy

1. Kategorie taneczne dla zespołów i grup turniejowych

 

Hip hop:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby),

* mała grupa (3-7 osób),

* formacja (8-24 osób).

Disco dance:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby),

* mała grupa (3-7 osób),

* formacja (8-24 osób).

Jazz:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby),

* mała grupa (3-7 osób),

* formacja (8-24 osób).

Modern:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby).

 

2. Kategorie wiekowe

Obowiązujące od października do czerwca 2022 r.:

MINI KIDS – 2014 i młodsi

DZIECI 1 – 2013, 2012

DZIECI 2 – 2011, 2010

JUNIORZY 1 – 2009, 2008

JUNIORZY 2 – 2007, 2006

DOROŚLI – 2005 i starsi

WAŻNE!

W kategorii duety decyduje rok urodzenia starszego tancerza z duetu (różnica wieku między tancerzami nie może być większa niż 2 lata).

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń lub do rozdzielenia kategorii wiekowych w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.

 

3. Długości prezentacji

WAŻNE!

Długość prezentacji na konkretnym turnieju ustala Sędzia Główny w porozumieniu z trenerami tancerzy biorących udział w rywalizacji.

Hip hop, Disco dance:

* solo 45-60 sekund,

* duet 45-60 sekund

* małe grupy: dzieci 1:15-1:30, juniorzy i dorośli 1:30-2:00,

* formacje zespoły grupy turniejowe: dzieci, juniorzy, dorośli 2:30-3:00 minut.

WAŻNE!

We wszystkich kategoriach tanecznych (oprócz formacji) w stylu Hip Hop i Disco Dance rundy rozgrywane są do muzyki organizatora.

 

Jazz:

* solo 45 sekund (dla zespołów finale do 1:00 min.)

* duet 45 sekund (dla zespołów finale do 1:00 min.)

* małe grupy: dzieci 1:15-1:30, juniorzy i dorośli 1:30-1:45,

* formacje: 1:30-1:45.

WAŻNE!

W kategoriach tanecznych solo i duet w stylu Jazz, rundy eliminacyjne rozgrywane są do muzyki organizatora. W finale dozwolona jest muzyka własna.

 

Modern:

* solo 60 sekund (dla zespołów finale do 2:00 min.)

* duet 60 sekund (dla zespołów finale do 2:00 min.)

WAŻNE!

W kategoriach tanecznych solo i duet w stylu Modern, rundy eliminacyjne rozgrywane są do muzyki organizatora. W finale dozwolona jest muzyka własna.

 

4. Przepisy ogólne

  1. We wszystkich kategoriach dla stylu Hip Hop i Disco dance zabronione jest używanie jakichkolwiek rekwizytów.
  2. We wszystkich kategoriach dla stylu Disco Dance zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych.
  3. We wszystkich kategoriach dla stylu Jazz Dance/Modern dopuszczalne jest używanie rekwizytów wielkości krzesła, które tancerz jest w stanie sam wnieść na scenę. Ma on 15 sekund na wniesienie rekwizytu na scenę i 15 sekund na zniesienie rekwizytu ze sceny.
  4. We wszystkich kategoriach dla stylu Jazz Dance zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych bez podporu.

 

5. Warunki uczestnictwa

  1. Tancerzem Egurrola Dance League może być tylko uczestnik zespołu lub grupy turniejowej.
  2. Dokonanie zgłoszenia do trenera w wyznaczonym terminie.
  3. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 45 zł (brak opłaty będzie skutkował niedopuszczeniem tancerza do występu).
  4. W kategoriach solo i duety wszystkie konkurencje rozgrywane są do muzyki organizatora. Wyjątkiem są jedynie kategorie jazz dance oraz modern, w których w finale uczestnicy mogą prezentować się do muzyki własnej. Warunkiem jest dostarczenie utworu do trenera prowadzącego, w wyznaczonym terminie. W razie niedotrzymania tego warunku, uczestnik prezentuje się do muzyki organizatora. Tancerze zobowiązani są do posiadania kopii zapasowej utworu na nośniku pendrive w dniu imprezy.