logo_EDL_n_NEW
Menu

eGURROLA DANCE LEAGUE

przepisy

1. Kategorie taneczne

Hip hop:

* solo (1 osoba)
* duet (2 osoby)
* mała grupa (3-7 osób)
* formacja (8-24 osób)

Disco dance:

* solo (1 osoba)
* duet (2 osoby)
* mała grupa (3-7 osób)
* formacja (8-24 osób)

Jazz:

* solo (1 osoba)
* duet (2 osoby)
* mała grupa (3-7 osób)
* formacja (8-24 osób)

Modern:

* solo (1 osoba)
* duet (2 osoby)

Commercial:

* mała grupa (3-7 osób)
* formacja (8-24 osób)

2. Kategorie wiekowe

OBOWIĄZUJĄCE od 21.06.2022 r. do 20.06.2023 r.

KIDS 1 – 2013 i młodsi

KIDS 2 – 2012 i 2011 (w stylu disco dance kategoria jest rozdzielona na roczniki: KIDS 2 (2012) i KIDS 2 (2011)

JUNIOR 1 – 2010 i 2009

JUNIOR 2 – 2008 i 2007

DOROŚLI – 2006 i starsi

WAŻNE!
W kategorii duety decyduje rok urodzenia starszego tancerza z duetu (różnica wieku między tancerzami nie może być większa niż 2 lata) Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych oraz kategorii męsko/żeńskich w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń lub do rozdzielenia kategorii wiekowych w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.

3. Długości prezentacji, muzyka

WAŻNE! Długość prezentacji na konkretny turniej ustala Sędzia Główny w porozumieniu z trenerami tancerzy biorących udział w rywalizacji. We wszystkich kategoriach tanecznych (oprócz formacji) w stylu Hip Hop i Disco Dance rundy rozgrywane są do muzyki organizatora. W stylu Jazz i Modern do muzyki organizatora rozgrywane są rundy eliminacyjne solo i duety. W stylu Commercial wszystkie rundy rozgrywane są do muzyki własnej.

3.1 Hip hop (poniżej maksymalne długości prezentacji):

* solo: 45-60 sekund
* duet: 45-60 sekund
* małe grupy: dzieci: 1:15-1:30, juniorzy i dorośli:1:30-2:00
* formacje: dzieci, juniorzy, dorośli: 2:30-3:00

3.2 Commercial (poniżej maksymalne długości prezentacji):

* małe grupy: dorośli:1:30-2:00
* formacje:  dorośli: 2:30-3:00

3.3 Disco dance (poniżej maksymalne długości prezentacji):

* solo: 45-60 sekund
* duet: 45-60 sekund
* małe grupy: dzieci, juniorzy, dorośli: 1:15-1:30
* formacje: dzieci, juniorzy, dorośli: 2:30-3:00

3.4 Jazz dance:

* solo 45-60 sekund,
* duet 45-60 sekund
* małe grupy: dzieci: 1:30-2:00, juniorzy i dorośli: 2:00-2:30
* formacje: dzieci: 2:30-3:00, juniorzy i dorośli: 3:00-4:00

WAŻNE! W kategoriach tanecznych solo i duet w stylu Jazz, rundy eliminacyjne rozgrywane są do muzyki organizatora. W finale dozwolona jest muzyka własna (o tej samej długości co w eliminacjach). Jeżeli zawodnicy/trener nie dostarczą muzyki własnej (do finałów) w wyznaczonym terminie – zawodnicy prezentują się do muzyki organizatora.

3.4 Modern:

* solo 45 – 60 sekund
* duet 45 – 60 sekund

WAŻNE! W kategoriach tanecznych solo i duet w stylu Modern, rundy eliminacyjne rozgrywane są do muzyki organizatora. W finale dozwolona jest muzyka własna (o tej samej długości co w eliminacjach). Jeżeli zawodnicy/trener nie dostarczą muzyki własnej (do finałów) w wyznaczonym terminie – zawodnicy prezentują się do muzyki organizatora.

4. Przepisy ogólne

4.1 We wszystkich kategoriach dla stylu Hip Hop i Disco dance zabronione jest używanie jakichkolwiek rekwizytów.

4.2 We wszystkich kategoriach dla stylu Disco Dance zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych.

4.3 We wszystkich kategoriach dla stylu Jazz Dance/Modern dopuszczalne jest używanie rekwizytów wielkości krzesła, które tancerz jest w stanie sam wnieść na scenę. Ma on 15 sekund na wniesienie rekwizytu na scenę i 15 sekund na zniesienie rekwizytu ze sceny.

4.4 We wszystkich kategoriach dla stylu Jazz Dance zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych bez podporu.

5. Warunki uczestnictwa

5.1 Tancerzem Egurrola Dance League może być tylko uczestnik zespołu lub grupy turniejowej Egurrola Dance Studio.

5.2 Dokonanie zgłoszenia do trenera w wyznaczonym terminie.

5.3 Dokonanie opłaty startowej.

5.4 W kategoriach solo i duety wszystkie konkurencje rozgrywane są do muzyki organizatora. Wyjątkiem są jedynie kategorie jazz dance oraz modern, w których w finale uczestnicy mogą prezentować się do muzyki własnej. Warunkiem jest dostarczenie utworu do trenera prowadzącego, w wyznaczonym terminie. W razie niedotrzymania tego warunku, uczestnik prezentuje się do muzyki organizatora. Tancerze zobowiązani są do posiadania kopii zapasowej utworu na nośniku pendrive w dniu imprezy.

6. Informacje dodatkowe

6.1 Organizator informuje, że zarówno na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, jak i w czasie jej trwania nie będzie możliwości modyfikacji zgłoszenia oraz list startowych.

6.2 Ramowy program turnieju zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora, bądź przesłany do Instruktorów/Opiekunów grup po zamknięciu list startowych i ocenie ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.

6.3 Przepisy Egurrola Dance League oparte są na przepisach International Dance Federation (https://www.ido-dance.com/ceis/ido/rules/competitionRules.html). W kwestiach przepisów nie ujętych regulaminem decyzję podejmuje sędzia główny Egurrola Dance League.